ljubljansko barje
SLO ENG  

Publikacije

Splošno o Ljubljanskem barju

 

Biotska pestrost 

 


UNESCO kolišča
 

 

 

Tematske poti

 

Za kmetovalce na Ljubljanskem barju

 

Barjanska okna

 

Skupnost naravnih parkov Slovenije

 

 

 

Izletniška karta Krajinskega parka Ljubljansko barje 

 

MERILO: 1:30 000

Na hrbtni strani karte so podae splošne info o Ljubljanskem barju ter opisi parkovnih tematskih poti ter opisi pomembnejših naravnih in kulturnih spomenikov. V zadnjem delu pa so podani tudi opisi izstopajočih invazivnih tujerodnih vrst, ki se pojavljajo na Ljubljanskem barju.

E-IZDAJA: slovenska: spredaj, zadaj,
                  angleška: spredaj, zadaj

TISKANI IZVODI: na voljo v info pisarni KPLB

 

Karta je izšla v okviru projekta Sava Ties.


 

 

 

 

Brošura Park na robu mesta

V osnovni predstavitveni brošuri KPLB je predstavljena osebna izkaznica KPLB, pomen človeka za soustvarjanje barjanskega mozaika, ki pestuje pestrost vrst. Vse bolj intenzivni posegi človeka pa so privedli do izginjanja številnih vrst, večinoma barjanskih, tako imamo danes na Ljublajnskem barju barja le še za vzorec. Predstavljene so tudi tematske poti ter priporočila, kako obiskati Krajinski park Ljubljansko barje.

 

 

E-IZDAJA:  v slovenskem in angleškem jeziku

TISKANI IZVODI: na voljo v info pisarni KPLB

 

 

 

 

 

 

Brošura Ljubljansko barje


Predstavitvena publikacija o Ljubljanskem barju z bogatim slikovnim gradivom. Ponuja vpogled v nastanek, zgodovino, naravne znamenitosti in kulturno dediščino Ljubljanskega barja.

E- IZDAJA: Publikacija v slovenskem in angleškem jeziku

TISKANA IZDAJA: je pošla
 

 

 

Knjiga Ljubljansko barje na poštnih znamkah

Nabor poštnih znamk Pošte Slovenije z motivi rastlinskih vrst in živali, ki so uspevale/uspevajo, so živele/živijo na Ljubljanskem barju ter kulturne dediščine na Ljubljanskem barju  in pomembnih osebnosti, ki so delovale ali iskale navedih na Barju. Večina znamk je predstavljena z opisi, ki so bili objavljeni ob izdaji posameznih znamk.

E-IZDAJA: slovenski jezik

TISKANA IZDAJA: na voljo v info pisarni KPLB


Knjižica je izšla v okviru projekta Biodiverziteta – umetnost življenja (LIFE NATURAVIVA LIFE16 GIE/SI/000711)

 

 

Priročnik Barjanski mozaik

V priročniku je zajetih 115 živalskih in rastlinskih vrst. Da se med njimi laže znajdemo, so razvrščene v štiri glavne življenjske prostore: vode, travnike in barja, mejice in grmovje ter gozdne predele. Vsaka vrsta je predstavljena s krajšim opisom in vsaj eno fotografijo, ki nam bo pomagala prepoznati posamezno vrsto v naravi. Pozoren bralec bo v priročniku Barjanski mozaik poleg opisov rastlinskih in živalskih vrst našel tudi zgodbo o pokrajini, katere podobo soustvarjata človek in narava.
 
TISKANA IZDAJA: kupite jo lahko v info pisarni KPLB
 
CENA: 9,90 EUR
 
 

 

 

 

Zloženka Iščemo rastišča značilnih barjanskih rastlin

E-IZDAJA:slovenska 

TISKANA IZDAJA: na voljo v info pisarni KPLB

 

Brošura Invazivne tujerodne vrste na Ljubljanskem barju

Z njo vas želimo opozoriti na pomen oziroma nevarnost prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst v zavarovanem območju.Ker je nadzor nad invazivnimi vrstami izredno zahteven proces in ker se zavedamo, da določenih sprememb v prostoru ne moremo več vrniti v prvotno stanje, vam v njej predstavljamo ukrepe, ki lahko pripomorejo k njihovem obvladovanju. Hkrati pa vas prosimo, da nam sporočate svoja opažanja invazivnih tujerodnih vrst in nam s tem omogočite, da se bolje spoprimemo z njihovim omejevanje.

E-IZDAJA: slovenski jezik

TISKANA-IZDAJA: na voljo v info pisarni KPLB

 

Določevalni ključ dvoživk Slovenije

V brošuri so na enostaven in pregleden način predstavljene telesne značilnosti, po katerih razlikujemo vrste dvoživk, ki živijo v Sloveniji. Ilustriran dihotomni ključ, primeren za učence in dijake, dopolnjujejo poglavja s podrobnejšimi opisi vrst. Dodatek za učitelje združuje priporočila za organizacijo učne ure na temo dvoživk v učilnici ali v naravi. 

E-IZDAJA: slovenski jezik

E-IZDAJA (DODATEK ZA UČITELJE): slovenski jezik

Brošura je izšla v okviru projekta Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE AMPHICON LIFE18 NAT/SI/000711).

 

Zloženka Pomagajmo žabicam čez cesto

E-IZDAJA: slovenski jezik

TISKANA IZDAJA: na voljo v info pisarni KPLB

 

 

Pobarvanka Varuh zakladov

E-IZDAJA: slovenski jezik

 

 

Zloženka Koliščarji na Ljubljanskem barju

V sklopu priprav na vpis kolišč z Ljubljanskega barja na UNESCO Seznam svetovne dediščine je KP Ljubljansko barje, v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana, Narodnim muzejem Slovenije, Ministrstvom za kulturo ter Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, pripravilo zloženko z osnovnimi informacijami o kulturi kolišč Ljubljanskega barja. 


E-IZDAJA: v slovenskem in angleškem 

TISKANA IZDAJA: v slovenskem jeziku: pošla, v angleškem, italijanskem, nemškem: na voljo v info pisarni KPLB

 

UNESCO svetovna dediščina Prazgodovinska kolišča okoli Alp


E-IZDAJA: slovenska, angleška, italijanska, nemška, francoska

 

Kolišča na jezerih in barjih okoli Alp

E-IZDAJA: angleški, francoski, slovenski jezik

 

Pot ob reki Iški-Okljuk

Iška je reka več obrazov. Na svoji razburljivi, manj kot 30 km dolgi poti, teče skozi divji Iški vintgar, po rodovitnem Iškem vršaju in nazadnje še po močvirnem Ljubljanskem barju. Ob njej poteka tudi učna pot, ki je dolga 13 km. Na njej lahko tudi vi, bodisi s kolesom bodisi peš, spoznavate različne obraze te pokrajine.

E-IZDAJA: v slovenskem jeziku in angleškem jeziku

TISKANA IZDAJA: na voljo v info pisarni KPLB 

 

Priročnik za pripravo upravljavskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje


S tem priročnikom si lastniki kmetij na Ljubljanskem barju lahko pomagajo izdelati načrt za upravljanje lastnih kmetij, ki bo povečal ali vsaj ohranil dobiček kmetije in hkrati prispeval k ohranjanju narave, ki je dolgoročno zagotovilo za kmetijsko dejavnost.

 

 

E-IZDAJA: Prenesete si ga lahko na tej povezavi
 

TISKANA IZDAJA: na voljo v info pisarni KPLB 

 

 

 

Brošura Krški kali in barjanska okna

E-IZDAJA: slovenski, hrvaški, angleški jezik

TISKANA IZDAJA: na voljo v TIC-u na Krku

 

Plakat barjanska okna

E-IZDAJA: slovenska

 

Knjiga Naravni parki Slovenije

Prva knjiga, ki na enem mestu prikazuje najvrednejša območja slovenskih pokrajin, ki so statusno zavarovana kot narodni, regijski ali krajinski park. Parkom se pridružujejo še zanimiv naravni rezervat Škocjanski zatok, geoparki ter nekaj nezavarovanih območij, ki bi si zaradi svoje izjemnosti vsekakor zaslužili pravno obliko zavarovanja.

 

 

Naročite jo lahko tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorji fotografij in ilustracij:

  • Pokrajina Ljubljanskega barja, Davorin Tome
  • Barjanski travnik, Barbara Vidmar
  • Ilustracija kolišča, Igor Rehar, vir: Mestni muzej Ljubljana
  • Razgledni podest, Jošt Gantar, vir: www.sloveniainfo.si
  • barjansko okno, Dejan Veranič
  • Košnja barjanskih travnikov, Darinka Mladenovič