ljubljansko barje
SLO ENG  

Zaposleni

Direktor JZ KP Ljubljansko barje:

Janez Kastelic

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: janez.kastelic@ljubljanskobarje.si

 


Poslovna sekretarka JZ KP Ljubljansko barje:

Patricija Podboršek

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: patricija.podborsek@ljubljanskobarje.si


Naravovarstveni nadzor JZ KP Ljubljansko barje:

Janja Japeelj

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: janja.japeelj@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Spremljanje stanja
 • Naravovarstveni nadzor
 • Interpretacija in ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah
 • Vodenje obiskovalcev
 • Parkovna infrastruktura
   

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Maša Bratina

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: masa.bratina@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Interpretacija in ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah
 • Usposabljanje vodnikov
 • Vodenja po parku
 • Parkovna infrastruktura
 • Mreža ponudnikov v parku
 • Sodelovanje z barjanskimi šolami
 • Priprava informativnih gradiv o parku
 • projektno delo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in
  dediščine kolišč na Ljubljanskem barju - "Na kolih"
 • projektno delo: LIFE NATURAVIVA - Biodiverziteta - umetnost življenja
   

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Barbara Vidmar

telefon: +386 (0)8 20 52 355
e-pošta: barbara.vidmar@ljubljanskobarje.si 

Področje dela:

 • Projekt LIFE NATURAVIVA - Biodiverziteta - umetnost življenja

 


 

Projektna pisarna

Ulica ob hrastih 11

1291 Škofljica

e-pošta: poljuba@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstveni svetnik JZ KP Ljubljansko barje:

Gregor Lipovšek

telefon: 031 353 322, 08 20 10 232

e-pošta: gregor.lipovsek@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Vodenje projektne pisarne
 • Izvedba aktivnosti za doseganje ohranjanja in izboljšanja stanja vrst in prednostnih habitatnih tipov
 • Izvajanje ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča v upravljanih zavarovanih območjih in za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst kot prilagajanje na podnebne spremembe
 • Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju, vključno z populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov
 • Priprava Načrta upravljanja
 • Sodelovanje pri pripravi novega Programa upravljanja Natura 2000 
 • Sodelovanje pri pripravi predloga nove SKP
 • Nadzor in sodelovanje pri izvajanju projektov

 


Naravovarstvena svetnica JZ KP Ljubljansko barje:

Anja Oven

telefon: 031 353 171, 08 20 10 232

e-pošta: anja.oven@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Vodja projekta PoLJUBA - Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja

 


Naravovarstveni svetovalec JZ KP Ljubljansko barje:

Janez Šemrov

telefon: 031 353 171, 08 20 10 233

e-pošta: janez.semrov@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Projekt PoLJUBA - Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja

 


Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Petra Hladnik

telefon: 08 20 10 232

e-pošta: petra.hladnik@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Projekt PoLJUBA - Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja

 


Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Ana Tratnik

telefon: +386 (0)8 20 10 233
e-pošta: ana.tratnik@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Projekt Sava TIES - krepitev mreže parkov v porečju Save, transnacionalni pristop k upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami, pilotna izvedba ukrepov odstranjevanja ITR, vključevanje v zakonodajo in ozaveščanje javnosti
 • Projekt PoLJUBA - Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja

 


Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Katarina Drašler

telefon: 031 353 171, 08 20 10 233

e-pošta: katarina.drasler@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Projekt LIFE AMPHICON - Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration)

 


Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Jasna Tarman

telefon: 08 20 10 232

e-pošta: jasna.tarman@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Projekt LIFE AMPHICON - Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration)

 


Nedovoljeni posegi na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje:

e-pošta: nadzornik@ljubljanskobarje.si