ljubljansko barje
SLO ENG  


Koledar dogodkov

Marec 2019
PTSČPSN
 
123
456789 10
1112 1314151617
18192021 222324
25262728293031

Zaposleni

Direktor JZ KP Ljubljansko barje:

Janez Kastelic

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: janez.kastelic@ljubljanskobarje.si

 


Poslovna sekretarka JZ KP Ljubljansko barje:

Patricija Podboršek

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: patricija.podborsek@ljubljanskobarje.si

 


Naravovarstveni nadzor JZ KP Ljubljansko barje:

Janja Japeelj

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: janja.japeelj@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Izvajanje naravovarstvenega nadzora v Krajinskem parku 
 • ozaveščanje javnosti 
 • vodenje skupin

 


Višja naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

mag. Tina Mikuš

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: tina.mikus@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Priprava načrta upravljanja
 • Naravne vrednote
 • Biotska pestrost
 • Natura 2000
 • Ožja zavarovana območja
 • Sonaravno kmetijstvo
 • Nadzor naravovarstvenih vsebin
 • Interpretacija in ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah

 


Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Maša Bratina

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: masa.bratina@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Interpretacija in ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah
 • Usposabljanje vodnikov
 • Vodenja po parku
 • Parkovna infrastruktura
 • Mreža ponudnikov v parku
 • Sodelovanje z barjanskimi šolami
 • Priprava informativnih gradiv o parku

 


Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Barbara Vidmar

telefon: +386 (0)8 20 52 355
e-pošta: barbara.vidmar@ljubljanskobarje.si 

Področje dela:

 • Projekt LIFE NATURAVIVA - Biodiverziteta - umetnost življenja

 


Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Ana Tratnik

telefon: +386 (0)8 20 10 233
e-pošta: ana.tratnik@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Projekt Sava TIES - krepitev mreže parkov v porečju Save, transnacionalni pristop k upravljanju z invazivnimi ztujerodnimi vrstami, pilotna izvedba ukrepov odstranjevanja ITR, vključevanje v zakonodajo in ozaveščanje javnosti

 


Zunanji sodelavec JZ KP Ljubljansko barje:

Dejan Veranič

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: dejan.veranic@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Kolišča na Ljubljanskem barju - UNESCO 
 • Arheologija
   

Zunanja sodelavka JZ KP Ljubljansko barje:

Nina Lozej

e-pošta: nina.lozej@ljubljanskobarje.si

 

Področja dela:

 • Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst, habitatnih tipov
 • Upravljanje s kmetijskimi zemljišči
 • Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja

 


Projektna pisarna PoLJUBA

Ulica ob hrastih 11

1291 Škofljica

e-pošta: poljuba@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstveni svetnik JZ KP Ljubljansko barje:

Gregor Lipovšek

telefon: 031 353 322, 08 20 10 232

e-pošta: gregor.lipovsek@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Anja Oven

telefon: 031 353 171, 08 20 10 232

e-pošta: anja.oven@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Jasna Tarman

telefon: 08 20 10 232

e-pošta: jasna.tarman@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstveni sodelavec JZ KP Ljubljansko barje:

Janez Šemrov

telefon: 08 2010 233

e-pošta: janez.semrov@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstvena sodelavka JZ KP Ljubljansko barje:

Katarina Drašler

telefon: 08 2010 233

e-pošta: katarina.drasler@ljubljanskobarje.si

 


Nedovoljeni posegi na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje:

e-pošta: nadzornik@ljubljanskobarje.si