ljubljansko barje
SLO ENG  

Zaposleni

Direktor JZ KP Ljubljansko barje:

Janez Kastelic

telefon: +386 (0)8 20 52 350
telefaks: +386 (0)1 36 56 064


e-pošta: janez.kastelic@ljubljanskobarje.si

 


 

Poslovna sekretarka JZ KP Ljubljansko barje:

Janja Japeelj

telefon: +386 (0)8 20 52 350
telefaks: +386 (0)1 36 56 064


e-pošta: janja.japeelj@ljubljanskobarje.si  

 Višja naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

mag. Tina Mikuš

telefon: +386 (0)8 20 52 350
telefaks: +386 (0)1 36 56 064

e-pošta: tina.mikus@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Priprava načrta upravljanja
 • Naravne vrednote
 • Biotska pestrost
 • Natura 2000
 • Ožja zavarovana območja
 • Sonaravno kmetijstvo
 • Nadzor naravovarstvenih vsebin
 • Interpretacija in ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah
   

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Maša Bratina

telefon: +386 (0)8 20 52 350
telefaks: +386 (0)1 36 56 064

e-pošta: masa.bratina@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Interpretacija in ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah
 • Usposabljanje vodnikov
 • Vodenja po parku
 • Parkovna infrastruktura
 • Mreža ponudnikov v parku
 • Sodelovanje z barjanskimi šolami
 • Priprava informativnih gradiv o parku

 


Zunanji sodelavec JZ KP Ljubljansko barje:

Gregor Lipovšek

telefon: +386 (0)8 20 52 350
telefaks: +386 (0)1 36 56 064

e-pošta: gregor.lipovsek@ljubljanskobarje.si

Področja dela:

 • Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst, habitatnih tipov
 • Upravljanje s kmetijskimi zemljišči Sodelovanje pri pripravi projekta kohezijske politike
 • Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja


 Zunanji sodelavec JZ KP Ljubljansko barje:

Dejan Veranič

telefon: +386 (0)8 20 52 350
telefaks: +386 (0)1 36 56 064

e-pošta: dejan.veranic@ljubljanskobarje.si

Področje dela:

 • Kolišča na Ljubljanskem barju - UNESCO 
 • Arheologija
   


Nedovoljeni posegi na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje:

e-pošta: nadzornik@ljubljanskobarje.si