ljubljansko barje
SLO ENG  

Zaposleni

Direktor JZ KP Ljubljansko barje:

Janez Kastelic

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: janez.kastelic@ljubljanskobarje.si

 


Poslovna sekretarka JZ KP Ljubljansko barje:

Patricija Podboršek

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: patricija.podborsek@ljubljanskobarje.si

 


Upravljavec Svetovne dediščine, JZ KP Ljubljansko barje

Dejan Veranič

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: dejan.veranic@ljubljanskobarje.si

Področja dela:

 • UNESCO Prazgodovinska kolišča okoli Alp,
  upravljanje s slovenskim delom
 • mednarodni koordinacijski odbor za kolišča
 • celostna predstavitev dediščine kolišč,
 • spremljanje stanja ohranjenosti dediščine,
 • delo s slovenskimi designacijami Svetovne dediščine,
 • delo z ZVKDS in muzeji,
 • delo z lokalnimi skupnostmi,
 • projektno delo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in
  dediščine kolišč na Ljubljanskem barju - "Na kolih".
   

Naravovarstveni nadzor JZ KP Ljubljansko barje:

Janja Japeelj

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: janja.japeelj@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Spremljanje stanja
 • Naravovarstveni nadzor
 • Interpretacija in ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah
 • Vodenje obiskovalcev
 • Parkovna infrastruktura
   

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Maša Bratina

telefon: +386 (0)8 20 52 350
e-pošta: masa.bratina@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Interpretacija in ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah
 • Usposabljanje vodnikov
 • Vodenja po parku
 • Parkovna infrastruktura
 • Mreža ponudnikov v parku
 • Sodelovanje z barjanskimi šolami
 • Priprava informativnih gradiv o parku
   

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Barbara Vidmar

telefon: +386 (0)8 20 52 355
e-pošta: barbara.vidmar@ljubljanskobarje.si 

 

Področje dela:

 • Projekt LIFE NATURAVIVA - Biodiverziteta - umetnost življenja

 


Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Ana Tratnik

telefon: +386 (0)8 20 10 233
e-pošta: ana.tratnik@ljubljanskobarje.si

 

Področje dela:

 • Projekt Sava TIES - krepitev mreže parkov v porečju Save, transnacionalni pristop k upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami, pilotna izvedba ukrepov odstranjevanja ITR, vključevanje v zakonodajo in ozaveščanje javnosti

 

Projektna pisarna PoLJUBA

Ulica ob hrastih 11

1291 Škofljica

e-pošta: poljuba@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstveni svetnik JZ KP Ljubljansko barje:

Gregor Lipovšek

telefon: 031 353 322, 08 20 10 232

e-pošta: gregor.lipovsek@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstvena svetnica JZ KP Ljubljansko barje:

Anja Oven

telefon: 031 353 171, 08 20 10 232

e-pošta: anja.oven@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Jasna Tarman

telefon: 08 20 10 232

e-pošta: jasna.tarman@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstveni sodelavec JZ KP Ljubljansko barje:

Janez Šemrov

telefon: 031 353 171, 08 20 10 233

e-pošta: janez.semrov@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstvena svetovalka JZ KP Ljubljansko barje:

Katarina Drašler

telefon: 031 353 171, 08 20 10 233

e-pošta: katarina.drasler@ljubljanskobarje.si

 

Naravovarstvena sodelavka JZ KP Ljubljansko barje:

Petra Hladnik

telefon: 08 20 10 232

e-pošta: petra.hladnik@ljubljanskobarje.si


 

Nedovoljeni posegi na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje:

e-pošta: nadzornik@ljubljanskobarje.si