ljubljansko barje
SLO ENG  

Impresum

Fotografije so posneli:

Matjaž Bedjančič, Peter Buchner, Branko Čeak, Suzana Čotar, Damijan Denac, Oskar Karel Dolenc, Vesna Grobelnik, Arne Hodalič, Martina Kačičnik Jančar, Peter Jerin, Iko Krašovec, Elo Mihevc, Darinka Mladenovič, Matjaž Omerzel, Luka Pintar, Griša Planinc, Darja Pergovnik, Franci Pintarič,  Katja Poboljšaj, Primož Presetnik, Draga Puc, Simon Širca, Andreja Škvarč, Davorin Tome, Marko Turk, Rudi Verovnik, Milan Vogrin, Andreja Teran, Barbara Zupanc.

Svoj foto arhiv so v uporabo prijazno ponudili:

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS-BirdLife Slovenia), Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev - Societas herpetologica Slovenica, Slovensko odonotaloško društvo, Društvo za proučevanje in varstvo metuljev, Lutra - inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine - OE Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Občina Ig, Občina Škofljica, Občina Vrhnika.

Prevod v angleščino:
Henrik Ciglič

Besedila:
Barbara Zupanc

Uredila:
Barbara Zupanc

Oblikovanje in izvedba spletnega mesta:
novisplet.com