SLO ENG  

Podobe Ljubljanskega barja

Koruzna polja so mamljiva 'mizica pogrni se' za marsikatero žival. Ob pomanjkanju hrane v okoliških gozdovih si tudi medvedi prav radi postrežejo s koruzo, ki raste na Ljubljanskem barju. 

Foto: Barbara Vidmar

 

Ljubljansko barje je na melioriranem območju velik proizvodni potencial za pridelavo koruze. Tržni višek bi se lahko plasiral na hribovito območje občine, če bi Zadružna HKS kreditirala zaloge, bi bila realna možnost pridelave koruze na Barju za 3.000 t koruznega zrnja. Proizvodnja kvalitetne krme na travinju je predpogoj za ekonomičnejšo prirejo mleka in mesa. Analize vzorcev tal so pokazale, da je na višinskih dolomitskih in neapnenčastih površinah v tleh veliko po manjkanja P2O5, delno pomanjkanje K2O in mikroelementov, ter precejšnja zakisanost, tako da se ob stoječa, čeprav kvalitetna, travna ruša ne razraste. Na Ljubljanskem barju je veliko pomanjkanje K2O, slabo se izkorišča tudi N2. V ruši barjanskih travnikov je močno razširjena strupena barijanska preslica.

Vir: Rezultati poskusov prenosa optimalnih tehnologij v kmetijsko proizvodnjo, Naša komuna, 21. 4. 1987, letnik 24, številka 5/6