ljubljansko barje
SLO ENG  

Združeni v boju za varovanje narave porečja reke Save

Objavljeno 08.10.2018 » Aktualne novice

Mreža parkov v porečju Save je pridobila sredstva iz skladov EU za nov projekt. »Vrednost projekta Sava TIES je 1.604.137 €. V naslednjih treh letih se bo ta nov in inovativen projekt izvajal v štirih državah porečja Save. Cilj projekta Sava TIES je najti učinkovito rešitev za trajno odstranitev in zatiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Te niso samo problem varstva narave, ampak negativno vplivajo tudi na zdravje ljudi (npr. alergije, ki jih povzroča ambrozija) ter povzročajo velike gospodarske izgube.« je bilo poudarjeno na predstavitvi projekta v Novem Sadu (Republika Srbija), ki je potekala od 1. do 4. oktobra 2018.

Projekt "Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save - Sava TIES" je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ERDF, IPA) in se bo izvajal v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Projektni partnerji so fundacija EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica in JP Vojvodinašume.

Invazivne tujerodne vrste so rastline, živali in drugi organizmi, ki na določenem območju niso naravno razširjeni, temveč je njihova prisotnost posledica človeške dejavnosti. Nenadzorovano se širijo po porečju reke Save, izpodrivajo nekatere domače vrste in negativno vplivajo na druge, zmanjšujejo rodovitnost zemlje, povzročajo krčenje kmetijskih zemljišč ter velike težave pri zaščiti pred poplavami in drugo. Na kratko - spreminjajo naravne habitate evropskega pomena in jih je zelo težko izkoreniniti. Ocenjuje se, da škoda zaradi invazivnih tujerodnih vrst v svetovnem gospodarstvu znaša okrog 1,4 bilijona dolarjev ali približno 5 % svetovnega gospodarstva.

V okviru projekta bo sedem območij v štirih državah testiralo različne metode za učinkovito odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin, kot so dresnik, žlezava nedotika in pajesen, ki že povzročajo resno škodo v porečju reke Save. Invazivne tujerodne vrste so velik izziv za varstvo biotske pestrosti v 21. stoletju.

 

Udeleženci uvodnega partnerskega sestanka in novinarske konference v Novem Sadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nazaj