ljubljansko barje
SLO ENG  

Ureditev turistično-informativnih točk v občini Brezovica

Objavljeno 03.07.2019 » Aktualne novice

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je 1.7.2019 od Občine Brezovica prejel v vednost Odločbo Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, v kateri je zapisana pravica do sredstev za izvedbo projekta Ureditev turistično -informativnih točk v občini Brezovica. Z mesecem julijem se tako v občini Brezovica začenja izvajanje projekta, v katerem JZ KP Ljubljansko barje sodeluje z vsebinami za prezentacijo naravne dediščine. Spodaj navajmo osnovne podatke projekta:

 

Nosilec: Občina Brezovica

Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.

Vrednost projekta z DDV: 43.729,74 EUR

Vrednost sofinanciranja: 30.014,13 EUR

Trajanje projekta: 1.7.2018 – 31.10.2020

Povzetek projekta:
Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti…). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi obiskovalci bodo tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se bo tabla nahajala. Pri vsebini tabel bo velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

Cilji:
-izboljšanje kakovosti bivanja
-Ohranjanje narave in kulturne krajine

Aktivnosti:
-priprava DIIP in CBA analize
-priprava idejne zasnove
-izdelava ilustracij za tabli pri jezeru pri Podpeči
-izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
-priprava vsebin tabel na področju kulturne dediščine
-priprava vsebin tabel na področju naravne dediščine
-izdelava in montaža tabel
-ureditev klopi

Pričakovani rezultati:
-14 lokacij z urejeno zunanjo površino
-14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri

 Nazaj