ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES - Združeni v boju proti invazivnim tujerodnim vrstam v porečju Save

Objavljeno 18.03.2019 » Aktualne novice

V okviru projekta Sava TIES (Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save) je 12. marca v Posebnem naravnem rezervatu Zasavica (Sremska Mitrovica) potekala regionalna delavnica za organizacije članice Mreže parkov v porečju Save ter druge deležnike iz tega področja, ki smo se je udeležili tudi mi. Cilj delavnice je bil najti učinkovito rešitev za trajno odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin, ki predstavljajo problem ne le varstva narave temveč imajo negativen vpliv tudi na zdravje ljudi in povzročajo resne ekonomske izgube.
V imenu Donavske komisije (ICPDR) je Momir Paunović iz Inštituta za biološke raziskave Siniše Stankovića poudaril problem invazivnih tujerodnih vrst in pohvalil pobudo projekta Sava TIES in njegov trud za rešitev tega problema v porečju Save. Predstavil je tudi mobilno aplikacijo, ki omogoča občanom, da delijo informacije o najdbah 37 invazivnih tujerodnih vrst Evropskega pomena in s tem prispevajo k boju proti le tem.
Kot je poudaril gospod Slobodan Simić, direktor Posebnega naravnega rezervata Zasavica “Invazivne tujerodne vrste negativno vplivajo na zaščitena področja narave, ker zatirajo in ogrožajo naravno avtohtono rastlinstvo ter zmanjšujejo biotsko pestrost. En od problemov Posebnega naravnega rezervata Zasavica je invazivna tujerodna rastlina sirska svilnica, ki jo bodo v sklopu projekta odstranjevali na 30 hektarjih rezervata.
Invazivne tujerodne vrste so rastline, živali in drugi organizmi, ki niso naravni v ekosistemih kjer prebivajo in jih je tja vnesel človek. Nenadzorovano se razširjajo v porečju Save, izpodrinjajo kulturne rastline, imajo negativen vpliv na avtohtone vrste, uničujejo rodovitnost tal ter krčijo obdelovalne površine, povzročajo velike probleme pri kontroli poplav... Na kratko – spreminjajo pomembne habitate Evropskega pomena in jih je izredno težko odstraniti. Ocenjuje se, da je škoda, ki jo povzročajo na svetovnem nivoju 1,4 bilijonov ameriških dolarjev oz. kar 5 % globalne ekonomije.
Projekt “Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save – Sava TIES” sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Projekt poteka 3 leta v 4 državah - Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Projektni partnerji so Fundacija EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica in JP Vojvodinašume. Vrednost projekta Sava TIES je 1.604.137 €!Nazaj