ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES - Svetovni dan mokrišč 2020

Objavljeno 03.03.2020 » Aktualne novice

Svetovni dan mokrišč po celem svetu praznujemo 2. februarja. Z obeleževanjem tega dneva ozaveščamo o pomembnosti mokrišč, s čimer zagotovimo njihovo ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ter preprečujemo njihovo nadaljnje izginjanje.

Mokrišča so območja, ki so trajno ali začasno poplavljena s stoječo ali tekočo vodo. Mednje spadajo poplavne ravnice, poplavni gozdovi, obale in koralni grebeni. Zaradi okoljskih značilnosti, funkcije in ekonomskega pomena so zelo pomembna, saj polnijo podtalnico, čistijo vodo, stabilizirajo obalo, zadržujejo hranila in sedimente, blažijo podnebne spremembe ter pomagajo nadzorovati poplave. So vir biotske pestrosti in habitati mnogih rastlinskih in živalskih vrst. Zagotavljajo možnosti za rekreacijo in izlete ter imajo velik turistični potencial.

Hkrati pa so mokrišča najbolj ogroženi habitati na svetu. Zaradi izsuševanja, onesnaževanja in pretiranega izkoriščanja smo v zadnjih 100 letih izgubili več kot  64 % svetovnih mokrišč.

 

Foto: Mario Zilec


Letos je bilo ob dnevu mokrišč po celem svetu organiziranih 1491 dogodkov, ki so promovirali njihov pomen. Od teh jih je kar 925 potekalo v Evropi.

https://www.worldwetlandsday.org/events


Med šestimi dogodki, ki so potekali na Hrvaškem, sta bila tudi izobraževalna dogodka na Osnovni šoli Sveta Nedelja in Srednji šoli A. G. Matos v Samoborju. Potekala sta 7. in 27. februarja 2020 potekala v okviru projekta Sava TIES, ki se odvija tudi v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Cilj teh dogodkov je bil dvigniti ozaveščenost o pomenu ohranjanja in zaščite svetovnih mokrišč. Zahvaljujoč profesorjema Ivanu Kapuđiji in Sanji Đurđevič ter strokovnjakom iz Javne ustanove Zeleni prstan so se učenci 1. in 8. razreda poučili o tem, kaj so mokrišča, kaj jih ogroža in vzrokih za njihovo izginjanje, pa tudi o lokacijah mokrišč v bližini njihove šole.


Reka Sava predstavlja dragoceno in pomembno mokrišče za prebivalce Zagrebške županije, so učenci sklenili v sodelovanju s predavateljico Ivano Sučić, ki jim je predstavila projekt Sava TIES in približala problematiko invazivnih tujerodnih vrst – ene največjih globalnih groženj biotski pestrosti. Spoznali so tudi invazivne tujerodne vrste, ki rastejo v njihovi bližini ter se naučili kako preprečiti njihovo nadaljnje razširjanje.

 Nazaj