ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES - Svetovni dan mokrišč 2019 – Prihodnost na meji z mokrišči

Objavljeno 08.02.2019 » Aktualne novice

V sklopu projekta Sava TIES, pri katerem sodeluje tudi Krajinski park Ljubljansko barje, so se partnerji iz Hrvaške ter Srbije pridružili dvema dogodkoma, ki sta bila organizirana ob Svetovnem dnevu mokrišč in na katerih so projekt tudi predstavili.
Prvi dogodek je potekal 1. februarja 2019 v Šabcu (Srbija). Organizirali so ga srbsko Ministrstvo za zaščito okolja, Zavod za varstvo narave Srbije, Pokrajinski zavod za varstvo narave province Vojvodine in IUCN – regionalni urad za vzhodno Evropo in srednjo Azijo s podporo mesta Šabec, Centra za poklicni razvoj Šabec in Osnovne šole “Stojan Novakovic” iz Šabca. Alen Kiš, strokovnjak za zaščito gozdov iz Pokrajinskega zavoda za varstvo narave Vojvodine je predstavil projekt Sava TIES in dosežke Mreže parkov v porečju Save. Ob tej priložnosti je poudaril, da razširjanje invazivnih tujerodnih vrst resno ogroža mokrišča ter njihovo biotsko pestrost. 
Drugi dogodek je potekal 2. februarja 2019 v Stružcu na Hrvaškem, vasi na obrobju Naravnega parka Lonjsko polje.  Organizirala sta ga Branch of Matrix Croatica Kutina in Javna ustanova Naravni park Lonjsko polje. Pokrovitelj dogodka je bilo mesto Popovaca, manifestacijo pa sta podprli še Občina Sisak Moslavina in Turistična skupnost občine Popovača. V okviru programa se je izvajala okrogla miza „od Strušca 2002 do Strušca 2019“ s serijo predavanj in videoprojekcij. Javna ustanova Naravni park Lonjsko polje je predstavila cilje in glavne aktivnosti projekta Sava TIES, katerega namen je ohranjanje mokrotnih habitatov v zavarovanih območjih od izvira do izliva reke Save z učinkovitim upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Poleg predstavitve projekta je bil poudarek tudi na promociji tradicionalnega načina obdelave zemlje v zavarovanih območjih, posebno v krepitvi tradicionalnega kmetijstva kot so ekološko poljedelstvo in ekstenzivno pašništvo, izdelava tradicionalnih izdelkov  in razvoj trajnostnega turizma. Za to priložnost je javna ustanova Naravni park Lonjsko polje pripravila izobraževalno zloženko o projektu Sava TIES, ki je bila na voljo obiskovalcem.
Svetovni dan mokrišč praznujemo vsako leto 2. februarja, ko obeležujemo obletnico sprejema Konvencije o mokriščih. Le ta je bila sprejeta 2. februarja 1971, v Iranskem mestu Ramsar. Konvencija o mokriščih, imenovana tudi Ramsarska konvencija je medvladna pogodba, ki zagotavlja okvir  za ohranjanje in trajnostno uporabo mokrišč in njihovih virov.  Letošnje sporočilo Ramsarske konvencije »Mokrišča in klimatske spremembe« je v imenu Republike Hrvaške za Ramsarsko konvencijo poslala Marijana Kapa, višja strokovna svetovalka na Ministrstvu za okolje in energijo.Nazaj