ljubljansko barje
SLO ENG  

SAVA TIES - Projektne aktivnosti na Ljubljanskem barju

Objavljeno 01.08.2019 » Aktualne novice

V Javnem zavodu Krajinskoi park Ljubljansko barje se že dolgo zavedamo problematike invazivnih tujerodnih vrst, ki se ji na območju, kjer se človek in narava tako tesno prepletata kot na Ljubljanskem barju, ne moremo izogniti. Zato smo bili veseli priložnosti, da se pridružimo projektu Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save oz. na kratko Sava TIES, ki že več kot eno leto poteka v 4 državah v porečju Save in je sofinanciran s sredstvi transnacionalnega programa Interreg V-B Podonavje.
Projekt se osredotoča na povezovanje zavarovanih območji v porečju Save in izmenjavo izkušenj, dobrih praks ter rešitev pri upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami znotraj zavarovanih območij.

Če smo se lani, ko se je projekt začel, ukvarjali večinoma z načrtovanjem prihodnjih dejavnosti, pa smo letos v polnem zagonu, in tako na pilotnih območjih že aktivno tečejo akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, s katerimi ugotavljamo, katere metode so najučinkovitejše za zatiranje žlezave nedotike, velikega pajesena in zlate rozge.

Niso pa vse naše dejavnosti vezane le na odstranjevanje invazivk, saj je bistvenega pomena, da je javnost seznanjena s težavami, ki jih razširjanje tujerodnih, še posebno pa invazivnih vrst, predstavlja za naravo, gospodarstvo pa tudi zdravje ljudi. S tem namenom smo organizirali dogodke, na katerih smo različnim skupinam predstavili, zakaj je ta tema nadvse aktualna in je skrajni čas, da ukrepamo na vseh nivojih. Sodelovali smo tudi na drugih dogodkih, na katerih smo predstavljali projekt in problematiko invazivnih tujerodnih vrst.

Povabljeni smo bili na zaključni dogodek projekta Eco Karst, ki se je ukvarjal z ekosistemskimi storitvami kraških zavarovanih območij ter njihovim potencialom za lokalni trajnostni razvoj. V okviru razprave, ki je potekala po skupinah, smo vodili del z naslovom Izzivi, ki jih invazivne tujerodne vrste predstavljajo za upravljanje z zavarovanimi območji.

Na marčevski prireditvi Moja reka praznuje smo predstavili projekt Sava TIES in aktivnosti, ki bodo v sklopu projekta potekale.
Pripravili smo predavanje in delavnico za dijake Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana ter jih peljali na teren, kjer so v živo spoznali, kakšne probleme povzročata invazivna zlata rozga ter žlezava nedotika, pomagali pa so ju tudi odstranjevati.
Prav tako z zlato rozgo so se nam pomagali »boriti« člani Slovenskega geocaching kluba Geocacher, ki so nam priskočili na pomoč na zemljiščih pri Podkraju, ki so bila zaradi opuščanja košnje v preteklosti prerasla s tem invazivnim plevelom.

Mulčenje žlezave nedotike na pilotnem območju.

Na območjih, ki niso bila dostopna za strojno odstranjevanje smo žlezavo nedotiko odstranjevali ročno, pri čemer so nam pomagali tudi dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Na pilotnem območju, kjer odstranjujemo zlato rozgo na 6 kvadrantih, primerjamo učinkovitost različnih načinov odstranjevanja le-te. V prvem krogu smo zlato rozgo mulčili, kosili ter frezali.

 Nazaj