ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES - predstavitev projekta na dogodku BioBlitz Trebović 2019

Objavljeno 12.06.2019 » Aktualne novice

Naši partnerji na projektu Sava TIES - Center za okolje iz Banja Luke so se zadnji konec tedna v maju udeležili dogodka “BioBlitz Trebević 2019”, na katerem so predstavili cilje ter aktivnosti projekta, aktivno pa so sodelovali tudi pri popisu vrst. Podoben dogodek je pred dvema letoma potekal tudi na Ljubljanskem barju, natančneje v Naravnem rezervatu Ribniki v dolini Drage pri Igu, kjer smo v enem dnevu popisali več kot 1000 vrst!

Ob mednarodnem dnevu biodiverzitete je Društvo za biološke raziskave in varstvo narave BIO.LOG organiziralo “BioBlitz Trebević 2019”. Gre za dogodek posvečen raziskovanju živega sveta ter promociji znanosti, znanstvenih raziskav in naravnih vrednot ter biotske pestrosti območja Trebević. Osrednji cilj »BioBlitza« je popis čim večjega števila vrst na izbranem območju v danem časovnem okviru. Posebnost dogodka je, da je odprt in v znanstveno raziskavo vključuje javnost, ozavešča o pomenu bioloških raziskav in varstva ter zaščite biotske pestrosti, hkrati pa je bil tudi priložnost za predstavitev organizacij za raziskovanje in varstvo narave v Bosni in Hercegovini ter njihovo povezovanje. Dan po izvedenem dogodku so v hotelu Level Up predstavili rezultate popisa, obiskovalci pa so se imeli priložnost spoznati z raziskavo ter skupaj z raziskovalci obiskati nekatere najzanimivejše dele Trebevića. Skozi prijetno druženje s strokovnjaki z različnih področji biološke znanosti so v teh dveh dneh raziskovali in spoznavali svet, ki naseljuje to zavarovano območje.

Našteli so skoraj 300 vrst žuželk, gliv, rastlin, dvoživk, plazilcev, ptic, sesalcev in drugih organizmov, precejšen del nabranih vzorcev pa bodo naknadno pregledali v laboratorijih in določene vrste vključili na seznam, ki ga bodo posredovali organizaciji, ki upravlja z zavarovanimi naravnimi območji Sarajevskega kantona. Med najdenimi vrstami je precej endemičnih, ogroženih in redkih, nekatere pa so bile na tem območju najdene prvič.  
Poleg strokovnjakov iz organizacije BIO.LOG, so se dogodka udeležili tudi člani drugih društev in organizacij iz Bosne in Hercegovine ter drugih držav, med njimi tudi Genofond, Center za okolje, mikološko združenje MYCOBH, Društvo Hyla, Center za kras in speleobiologijo, Bosansko-Hercegovsko herpetološko društvo “ATRA”, Društvo študentov biologije BiH in Sharklab-Malta.

Center za okolje je v sklopu dogodka predstavil aktivnosti projekta Sava TIES, ki potekajo v porečju Save. Obiskovalci so dobili priložnost, da se seznanijo z najinvazivnejšimi rastlinskimi vrstami Bosne in Hercegovine, načinom njihovega odstranjevanja in upravljanja z njimi ter pomenom ohranjanja habitatov in vrst vzdolž reke Save.

Ob tej priložnosti sta se Center za okolje in organizacija BIO.LOG dogovorila za sodelovanje v zvezi z rastočim problemom razširjanja invazivnih tujerodnih vrst, ki predstavljajo vse večjo grožnjo in so drugi največji razlog za izgubo biodiverzitete, tako na svetu, kot tudi v Bosni in Hercegovini.

 

 Nazaj