ljubljansko barje
SLO ENG  

SAVA TIES Načrtovanje pilotnih aktivnosti

Objavljeno 08.01.2019 » Aktualne novice

Ker invazivne tujerodne vrste predstavljajo eno izmed dveh največjih globalnih groženj biotski pestrosti, povzročajo ogromno ekološko in ekonomsko škodo ter ogrožajo naše zdravje, je posebna pozornost v projektu Sava TIES, ki se izvaja v okviru  Transnacionalnega programa Interreg Podonavje (DTU), posvečena prav možnostim upravljanja z najbolj invazivnim rastlinskimi vrstami v porečju Save.

V skladu z načrtom DTU projekta Sava TIES bomo preizkušali učinkovitost različnih metod odstranjevanja najbolj invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v regiji ter primerjali stroške teh metod. Projektna skupina je definirala 7 območji v 4 državah, kjer bo na pilotnih območjih potekalo odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin. Pilotna območja se nahajajo na naravovarstveno pomembnih območjih, ki jih ogrožajo invazivne tujerodne vrste: Krajinski park Ljubljansko barje (Slovenija), Odransko polje (Hrvaška), Naravni park Lonjsko polje (Hrvaška), Nacionalni park Una (Bosna in Hercegovina), Tišina (Bosna in Hercegovina), Naravni rezervat Zasavica (Srbija) in Naravni rezervat Obedska Bara (Srbija).

V obdobju med 14. in 18. septembrom 2018 so sodelavci Pokrajinskega zavoda za zaščito narave AP Vojvodina iz Srbije, ki je vodilni partner delavnega paketa 5 (Pilotna implementacija), skupaj z upravljalci posameznih območji obiskali 7 površin, na katerih se bo izvedlo testiranje. Namen obiska je bil, da skupaj zastavimo načrt pilotnega izvedbe.

Upravljalci območji, ki najbolje poznajo invazivne vrste z največjim negativnim vplivom na lokalne ekonomske in ekološke razmere, so predlagali pilotna območja primerna za popis invazivnih rastlin ter njihovo odstranjene. Revitalizacija habitatov se bo spremljala dve leti, za oceno učinkovitosti pilotnih ukrepov pa bomo spremljali tako biofizikalne kot ekonomske parametre.

Da bomo lahko primerjali uspešnost pilotnih ukrepov tako iz biofizikalnega kot tudi stroškovnega  vidika je bila narejena Predloga za načrtovanje izvajanja pilotnih ukrepov. Na podlagi te sheme bomo s kazalniki orodij, opreme, osebja, dela in učinkovitosti lahko ukrepe primerjali, kar bo omogočilo nadaljnje obsežnejše dejavnosti upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami v porečju Save.

Rezultati, ki bodo predstavljeni v Skupnem poročilu o izvajanju, bodo uporabljeni kot podlaga za pisanje smernic za izboljšanje upravljanja z invazivnimi vrstami ter kot gradivo za delavnice za deležnike, predstavljeni pa bodo tudi ključnim odločevalcem.Nazaj