ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES - Delavnica z deležniki na temo upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami na Ljubljanskem barju

Objavljeno 23.04.2019 » Aktualne novice

Na Krajinskem parku Ljubljansko barje smo v petek 19. aprila na Škofljici organizirali delavnico z deležniki na temo upravljanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami na Ljubljanskem barju. Pridružili so se nam predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda za ribištvo Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice ter občin Log-Dragomer in Borovnica.
Udeležencem delavnice smo predstavili projekt Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save - Sava TIES ter aktivnosti, ki bodo v okviru projekta potekale.
Po predstavitvi so udeleženci delavnice predstavili s kakšnimi izzivi se njihove organizacije spopadajo v zvezi z upravljanjem z invazivnimi tujerodnimi vrstami ter aktivnosti, ki jih izvajajo na tem področju, kar je bila iztočnica za kasnejšo razpravo.
Zaključna misel delavnice je bila, da so dobra komunikacija in sodelovanje ter sistemske rešitve ključni za izboljšanje situacije z invazivnimi tujerodnimi vrstami na Ljubljanskem barju.
Da bi že tako dobro sodelovanje med prisotnimi organizacijami na področju invazivnih tujerodnih vrst še izboljšali, smo ustanovili Odbor deležnikov, znotraj katerega smo se zavezali k sprotnemu obveščanju, komunikaciji ter sodelovanju na vseh področjih, ki nas povezujejo.

 Nazaj