ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES - Danes je Dan reke Save!

Objavljeno 01.06.2020 » Aktualne novice

Dan reke Save praznujemo 1. junija v štirih državah, ki ležijo v njenem porečju - v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji. S praznovanjem Dneva reke Save ozaveščamo o njeni izjemni ekološki vrednosti in ekonomskem potencialu v porečju Save ter o pomenu trajnostnega razvoja in dobrega regionalnega sodelovanja, kar se odraža v boljšemu stanju voda in vodnih ekosistemov, posledično pa  kvalitetnejšem življenju v porečju Save.

O reki Savi govorimo od sotočja rek Save Bohinjke in Save Dolinke dalje. Njen izvir je širok le nekaj metrov, v Beogradu, kjer se izliva v Donavo pa Sava v širino meri skoraj 300 m.  Na svoji 926 m dolgi poti Sava soustvarja celotno paleto različnih rečnih in mokrotnih habitatov ter prejme vodo iz skoraj 250 pritokov! Na svojem izviru je prava kraška reka – hitra, divja in čista, proti koncu svoje poti pa postane motna in počasna. Sava teče skozi štiri države – Slovenija, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo in povezuje tri prestolnice – Ljubljano, Zagreb in Beograd. Kar pa celoten tok Save ni ploven, ne predstavlja tudi prometne povezave.

 

 

Sava je izrednega pomena za vse države skozi katere teče in je za razliko od večine rek v Zahodni Evropi  v večjem delu še dobro ohranjena. Prinaša nam vodo, ki pomeni življenje ne le za ljudi temveč tudi za mnoga druga živa bitja. Vodni viri velikih mest vzdolž Save so odvisni od količine ter kvalitete njene vode. Zahvaljujoč dobri ohranjenosti reke lahko v in ob njej še vedno najdemo mnoge redke in ogrožene vrste ter habitate. Za njeno porečje sta značilni izjemni vrstna, pa tudi krajinska pestrost – še vedno ohranjena velika območja rečnih mokrišč in kompleksi nižinskih gozdov. Je edinstven primer reke z ohranjenimi poplavnimi ravnicami, ki blažijo poplave in podpirajo veliko biotsko pestrost. Tu so številna območja pomembna za ptice, rastline ter druge organizme, ki so zavarovana na državnem nivoju ali pa so del mreže Natura 2000 območji.

 
Mreža parkov v porečju Save (Mreža SavaParks) trenutno izvaja dva projekta povezana z reko Savo - »Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save – Sava TIES« ter »SavaParks II«, oba z namenom zaščite in ohranjanja ter izboljšanja upravljanja zaščitenih območji v porečju Save.

 

Vesel dan reke Save!

 Nazaj