ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES - 5. partnerski sestanek projekta

Objavljeno 15.04.2020 » Aktualne novice

Kljub globalni pandemiji, ki jo je povzročil koronavirus, se je 20 članov 13 organizacij članic mreže parkov v porečju Save iz petih držav, med njimi tudi zaposlena Krajinskega parka Ljubljansko barje, udeležilo regionalne delavnice in srečanja članov mreže preko virtualne platforme.

Regionalno delavnico smo organizirali z namenom krepitve mreže parkov v porečju Save in izboljšanja njenega delovanja. Pogovarjali smo se o usmeritvi delovanja mreže, opredelitvi njene vizije in poslanstva ter razpravljali o strukturi mreže. "Poleg izziva iskanja najboljših načinov odstranjevanja in obvladovanja invazivnih tujerodnih vrst, ki predstavljajo glavno temo in hrbtenico projekta Sava TIES, je naš cilj tudi krepitev in povečanje prepoznavnosti mreže parkov v porečju Save," je dejala vodja delavnice dr. Mirjana Bartula, predstavnica nevladne organizacije Pokret Gorana Sremska Mitrovica iz Srbije. Cilj mreže je ohraniti naravne in kulturne vrednote vzdolž reke Save in njenih pritokov ter poplavnih ravnic, biotsko pestrost, ugodno ekološko stanje in kulturno dediščino v njenem porečju za zdajšnje ter prihodnje generacije, kar pa lahko dosežemo le s sodelovanjem.

 

 

Na partnerskem sestanku smo predstavili načrte za letošnje odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin na pilotnih območjih, vodje delovnih skupin ter zunanji izvajalci pa so predstavili aktivnosti, ki potekajo v ostalih delovnih paketih. Govorili smo o napredku razvoja baze podatkov invazivnih vrst v porečju Save, študiji o rabi zemljišč ter o oceni tveganja za izbrane invazivne vrste, za katere je znano, da v porečju Save povzročajo velike probleme - zlato rozgo, navadno amorfo in dresnik. Pogovarjali smo se tudi o začetku proučevanja zakonodajnih okvirov na temo upravljana z invazivnimi tujerodnimi vrstami v porečju Save. Priporočila na podlagi rezultatov projekta bomo predstavili nacionalnim in regionalnim odločevalcem s čimer želimo izboljšati tudi zakonodajo. Rezultati in priporočila pomembna za sektorje varstva narave, kmetijstva, gozdarstva in vodnega sektorja, pa bodo povzeti v končnem poročilu projekta Sava TIES in bodo tako dostopni širši javnosti.

Čeprav smo se člani mreže srečali le virtualno, lahko rečemo, da je bilo srečanje izredno uspešno in koristno za izmenjavo informacij, medsebojno povezovanje, pa tudi izmenjavo pozitivnih misli v tem zahtevnem času.

 Nazaj