ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES - 1. junij je Dan reke Save!

Objavljeno 31.05.2019 » Aktualne novice

1. junija v štirih državah, skozi katere teče Sava - Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji, praznujemo Dan reke Save. S praznovanjem želimo izpostaviti izreden ekološki pomen in gospodarski potencial v porečju reke Save, trajnostno rabo virov in razvoj gospodarstva ter pomen dobrega sodelovanja v regiji. Vse to prispeva k boljšemu stanju vode in vodnih ekosistemov ter s tem k višji kakovosti življenja ljudi v porečju Save.

Sava, katere pritok je tudi Ljubljanica, izvira v severozahodni Sloveniji in je najdaljša slovenska reka. Nastane z združitvijo Save Bohinjke in Save Dolinke, 946 km dolvodno pa se v Srbiji izliva v Donavo. Povirje reke Save se v celoti nahaja v Sloveniji, več kot polovica območja Slovenije pa pripada porečju Save. Od izvira do izliva teče skozi 4 države - Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo in povezuje tri prestolnice - Ljubljano, Zagreb in Beograd.

Zaradi njene velikosti, pestrosti pokrajine, ekološke vrednosti in števila ljudi, katerih preživetje je neposredno odvisno od njene vode, je reka Sava eden od najpomembnejših pritokov reke Donave. Ekološki pomen reke Save in njenega poplavnega območja se kaže v dejstvu, da je približno tretjina njenega poplavnega območja (322,875 ha) in kar dve tretjini vseh vodotokov, ki se vanjo izlivajo, razglašenih za zavarovana območja – tako narodnih parkov, kot tudi Ramsarskih mokrišč, drugih zavarovanih območji ter Natura 2000 območij. Sava je izjemna reka panevropskega pomena!

 

  

Foto: Mario ŽilecNazaj