ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – Sveti ibis, nova vrsta ptice za Hrvaško

Objavljeno 28.03.2019 » Aktualne novice

Na začetku februarja 2019 so na Hrvaškem, na območju Samobora in Celine Samoborske, opazili svetega ibisa (Threskiornis aethiopicus). Tega ptiča iz skupine ibisov zlahka prepoznamo po njegovi velikosti, temni glavi, debelem in navzdol ukrivljenem kljunu ter črnih nogah. Naravno je razširjen v Podsaharski Afriki in Iraku, v Starem Egiptu pa je veljal za svetega ptiča. To so zelo socialni ptiči, ki se združujejo v kolonije in lahko živijo v združbah s po več kot 200 osebki. V svojem naravnem habitatu se večinoma prehranjujejo z žuželkami, raki, školjkami, ribami, žabami in malimi sesalci. Niso izbirčni glede hrane in se tudi zato zlahka prilagodijo na nova življenjska okolja.

V Evropi vrsta ni bila poznana do sredine 20. stoletja, kolonije v naravi pa je začel ustanavljati šele nedavno, ko so ptice iz ujetništva pobegnile v naravo in se začele razmnoževati. Sveti ibis je bil do zdaj opažen v Belgiji, Franciji, Grčiji, Italiji, Litvi, Latviji, Španiji in na Portugalskem. Osebki v naravi predstavljajo grožnjo avtohtonim vrstam, saj se prehranjujejo z jajci drugih ptic, kot so čaplje in čigre, izpodrivajo druge vrste, s katerimi tekmujejo za prostor ter hrano, lahko pa se tudi prehranjujejo z manjšimi vodnimi pticami.

Zaradi vseh teh lastnosti je bil sveti ibis dodan na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo.

 

Foto: arhiv projekta SAVA TiesNazaj