ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – Skupaj za močnejšo in učinkovitejšo Mrežo SavaParks

Objavljeno 03.06.2020 » Aktualne novice

Člani Mreže parkov v porečju Save (Mreža SavaParks) smo med 25. in 27. majem 2020  sodelovali na tridnevnem virtualnem sestanku in ponovno dokazali, kako lahko skupna prizadevanja vodijo do učinkovitega sodelovanja. Ta sestanek predstavnikov organizacij članic mreže je aktivnost organizirana v sklopu projekta »SavaParks II – Svoboda za Savo«, ki ga sofinancira fundacija Aage V. Jensen.

Na srečanju so bili udeležencem predstavljeni možnimi koncepti obnove dveh območji na reki Savi. Prvi zajema del rečnega toka v Sloveniji in vzhodno od Zagreba na Hrvaškem, drugi pa del toka na območju Spačve in Bosut - mejnega območja Hrvaške in Srbije. Študije izvedljivosti teh rekonstrukcij, ki predstavljajo osnovo za potencialne obnovitvene projekte, bodo pripravljene do jeseni prihodnje leto.  Določeni deli reke so bili zaradi človekove dejavnosti spremenjeni in ponovna vzpostavitev njihovega naravnega stanja bi omogočila obnovitev dragocenih habitatov in boljšo poplavno zaščito, hkrati pa bi zmanjšala tveganje izgube dragocenih virov pitne vode. Študijama izvedljivosti, ki sta hrbtenica projekta "Savski parki II - Svoboda za Savo", bo sledila dokumentacija, potrebna za izvedbo teh projektov.

 

 

Na srečanju so bili predstavljeni primeri tekočih projektov obnove vodotokov kot sta LIFE Stržen v Sloveniji in DRAVA LIFE na Hrvaškem. Predstavniki Notranjskega regijskega parka in WWF Adria so predstavili primere dobrih praks in izzivov, s katerimi so se do sedaj srečevali pri izvedbi, ter članom mreže dali vpogled in koristne informacije, ki bodo prispevale k izdelavi boljših študij in učinkovitejši izvedbi prihodnjih projektov.


Za krepitev in izboljšanje delovanja Mreže SavaParks so bile organizirane delavnice, na katerih so bili sprejeti vizija, poslanstvo in struktura mreže s katerimi bomo dosegli boljšo vidnost in funkcionalnost mreže SavaParks. Delo mreže se tu ni ustavilo, saj je bilo to virtualno druženje izjemno plodno – razvite so bile prve ideje za prihodnje projekte. Osredotočili smo se na pereče teme, kot so ohranjanje poplavnih gozdov, pašnikov in travnikov, ki počasi, a vztrajno izginjajo ter razvoj trajnostnega turizma. Le ta spodbuja ohranjanje naravnih, kulturnih in tradicionalnih vrednot, ki prispevajo k izboljšanju življenja v lokalnih okoljih, ki jih povezuje reka Sava.

 Nazaj