ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – projekt »Sava Parks II – freedom for Sava«

Objavljeno 26.02.2019 » Aktualne novice

Od 19. do 21. februarja je v Slavonskem Brodu na Hrvaškem potekalo srečanje Mreže parkov v porečju Save, katere član je tudi JZ Krajinski park Ljubljansko barje. Med drugimi so se srečanja udeležile tudi partnerske organizacije projekta Sava TIES, pri katerem sodelujemo, in ostale članice mreže parkov v porečju Save. Organizatorji so predstavili nov projekt Mreže parkov v porečju Save »SavaParks II – Svoboda za Savo«. Mreža parkov v porečju Save je skupnost zavarovanih območji ob reki Savi in vključuje 23 organizacij iz 4 držav, ki se ukvarjajo z varstvom narave v porečju reke Save.

Cilj triletnega projekta je krepitev Mreže parkov v porečju Save ter spodbujanje obnove reke Save ter njenih poplavnih ravnic. V nekaterih delih je človekova dejavnost reko bistveno spremenila in povrnitev reke v naravno stanje bi pomenila tako vrnitev pomembnih habitatov kot tudi večjo poplavno varnost in zmanjšanje tveganja za izgubo virov pitne vode. Reka Sava ima izjemno vrednost za vse države, skozi katere teče, in je v primerjavi z zahodnoevropskimi rekami dobro ohranjena. Vodni zbiralniki, ki so vir pitne vode za velika mesta vzdolž reke Save, so odvisni od kakovosti in količine vode, ki jo prinese reka Sava. Zahvaljujoč dobri ohranjenosti reke lahko v in ob njej še vedno najdemo redke in ogrožene vrste ter habitate. Vzdolž Save se razprostirajo rodovitna območja za pridelavo hrane, še vedno pa so ohranjeni tudi hrastovi poplavni gozdovi, ki so edinstveni na območju Evrope. 

Na dogodku je bil predstavljen projekt Sava TIES, razpravljalo se je tudi o sinergiji med obema projektoma, udeleženci pa so aktivno sodelovali na delavnici za pripravo skupne vizije za Mrežo parkov v porečju Save.

 Nazaj