ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – Predavanja o invazivnih vrstah na osnovnih šolah

Objavljeno 31.03.2020 » Aktualne novice

V okviru projekta Sava TIES, katerega partner je tudi Krajinski park Ljubljansko barje, so sodelavci iz Pokrajinskega zavoda za varstvo narave Vojvodine (Alen Kiš, Tanja Bošnjak in Marko Đapič) na osnovni šoli Filipa Višnjića v Jameni in osnovni šoli Morović v Sremu letos februarja izvedli predavanja o invazivnih tujerodnih vrstah. Med urami biologije so učencem predstavili invazivne tujerodne vrste in tveganja, ki jih predstavljajo za naše zdravje, okolje in gospodarstvo. 

Predavatelji so skozi interaktivno predstavitev otrokom približali pomen reke Save,  ki predstavlja mednarodni ekološki koridor ter povezuje 4 države.
Na praktičnih primerih invazivnih tujerodnih rastlin, ki rastejo v Posavini (ambroziji in velikem pajesenu) so prikazali kako so ljudje v preteklosti z dobrimi nameni, včasih pa tudi nenamerno, k nam prinesli tujerodne vrste, ki pa tukaj nimajo naravnih sovražnikov in se zato v ugodnih pogojih nenadzorovano širijo. Te vrste, ravno tako kod domorodne, za širjenje uporabljajo ekološki koridor reke Save. 

Učencem so pojasnili tudi, da sta obseg škode, ki jo povzročijo invazivne tujerodne vrste in stroški njihovega odstranjevanja odvisni od tega kako hitro jih zaznamo in začnemo odstranjevati.
Učenci so se naučili prepoznati domače in tujerodne vrste, ki igrajo različne vloge v naravi in v njihovem okolju. Ob koncu predavanja so dobili promocijske pakete z gradivom o invazivnih tujerodnih vrstah in projektu Sava TIES.

S koncem februarja so predavanja iz  preventivno-zdravstvenih razlogov prenehali izvajati.

 

 Nazaj