ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – Ozaveščevalne aktivnosti in mednarodni tabor na Obedski bari

Objavljeno 04.09.2019 » Aktualne novice

Ob ustju reke Revenice na Obedski bari so v četrtek, 22. avgusta 2019, potekale aktivnosti projekta Sava TIES, katerih cilj je bil dvig ozaveščenosti udeležencev o upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami. To je bila dobra priložnost za poudarek potrebe po stalnih aktivnostih in akcijah za zmanjšanje številčnost teh vrst. Udeleženci dogodka so bili člani mednarodnega prostovoljskega tabora, ki je potekal na Obedski bari, predstavniki JP "Vojvodinašume", Pokrajinskega sekretariata za urbanizem in okolje, Pokrajinskega inštituta za varstvo narave, Mladih raziskovalcev Srbije, lokalne nevladne organizacije "Zeleni pogled" in Združenja medicinskih zdravilišč.

Okoli 50 udeležencev se je imelo priložnost seznaniti tako s projektom Sava TIES, kot tudi aktivnostmi ostalih sodelujočih organizacij, ki so hkrati tudi članice Odbora deležnikov Sava TIES. Poudarek je bil tako na odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst na območju Obedske bare, kot tudi ostalih aktivnostih gozdne medicine.

Druženje pod okriljem projekta Sava TIES je bilo pomembno tudi zaradi mednarodne udeležbe, saj je bilo prisotnih tudi 14 prostovoljcev iz 10 držav iz vsega sveta, ki so z 18. avgustom začeli s taborom »Obedska bara 2019«. Tako kot prejšnja leta in desetletja je tabor potekal v organizaciji nevladne organizacije „Zeleni pogled“ iz Kupinovega in Mladih raziskovalcev Srbije. Tabor sta finančno podprla Občina Pećinci in Ministrstvo za mladino in šport Republike Srbije, partnerji pa so bili še Turistična organizacija Občine Pećinci, Pokrajinski zavod za varstvo narave, Pokrajinski sekretariat za urbanizem in varstvo okolja ter JP "Vojvodinašume".

 

  


Pomen tega tabora je večplasten, saj prostovoljci vsako leto tekom tabora počistijo veliko območje, preraslo z invazivnim rastjem, s čimer ohranjajo vlažne travnike in odprejo območja in vode, ki so habitati in prehranjevališča ptic v tem zavarovanem območju.

Nepretrgano delo zadnjih skoraj treh desetletji ima tudi konkretne rezultate, saj je bilo zadnja leta opaženih nekaj vrst ptic, ki tukaj že dolgo niso bile prisotne, med drugim tudi plevica (Plegadis falcinellus), ki na Obdeski bari ni bila opažena že več kot 130 let.

Ta dogodek ni bil le promocijski, temveč tudi delovni dan za vse udeležence. Skupaj s prostovoljci iz Rusije, Japonske, Mehike, Španije, Kitajske, Francije, Nemčije, Italije, Turčije in Srbije so uslužbenci JP “Vojvodinašume” ter predstavniki zgoraj omenjenih organizacij ročno odstranjevali vegetacijo na bodoči poti vodotoka - na območju kjer bodo v decembru izvedli pilotne akcije Sava TIES.

 Nazaj