ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – Kako odstraniti invazivne vrste?

Objavljeno 23.09.2019 » Aktualne novice

Invazivne tujerodne vrste so dandanes velik problem in glavni izziv za zaščito biotske pestrosti v 21. stoletju, saj povzročajo ogromne spremembe v okolju, velike gospodarske izgube ter imajo škodljiv vpliv na zdravje ljudi. Iz dneva v dan se ljudje vse bolj zavedajo tega problema in posledic, ki jih povzročajo, saj jih občutijo na lastni koži.

Kaj je najučinkovitejša rešitev za trajno odstranitev tujerodnih invazivnih vrst? Kaj lahko naredi stroka in kaj lokalni prebivalci za zatiranje invazivnih vrst? To so samo nekatera od vprašanj, o katerih smo razpravljali na študijskem obisku Madžarske v iskanju primerov dobre prakse.

  


Člani Mreže parkov v porečju Save (Sava Parks) smo obiskali dva narodna parka na Madžarskem - Kiskunság in Körös-Maros, katerih upravljalci imajo dolgoletne izkušnje z zatiranjem invazivnih tujerodnih rastlin. Na terenu smo imeli priložnost spoznati, kako se kolegi z Madžarske zoperstavljajo problematiki invazivnih vrst, ter si ogledati problematična območja in različne uporabljene metode zatiranja invazivnih tujerodnih rastlin – od kemijskih do mehaničnih.

V Narodnem parku Kiskunság uporabljajo metodo tretiranja invazivnih dreves s kemijskimi preparati, kar se je izkazalo kot najučinkovitejši način za njihovo odstranjevanje. Zaradi nevarnosti onesnaženja vodotokov in pitne vode pa ta metoda ne pride v poštev na poplavnih območjih, zato na takih območjih v Narodnem parku Körös-Maros izvajajo kombinacijo paše živine in mulčenja, kar se je izkazalo za učinkovito pri omejevanju amorfe.
Upravljalci teh narodnih parkov na Madžarskem se že več kot 10 let borijo z invazivnimi vrstami, vlagajo milijone evrov v njihovo odstranjevanje ter imajo interventne skupine zadolžene za njihovo odstranjevanje in spremljanje. Kljub vsem vloženim naporom in denarju je te invazivne vrste nemogoče trajno odstraniti, saj se s semeni širijo s področji izven narodnih parkov. Samo dobro upravljanje lahko invazivnim vrstam prepreči širjenje na nova območja in omogoči nadzor nad njihovo rastjo na že prizadetih območjih, kar pa zahteva veliko časa in denarja.

Evropa zadnje čase vlaga veliko sredstev in napora v borbo proti invazivnim tujerodnim vrstam, na žalost pa do sedaj uspešnost teh ukrepov ni bila dovoljšna, da bi jih lahko popolnoma odstranili iz narave, strokovnjaki pa predvidevajo, da je trajno odstranitev nemogoče doseči.

    


Študijski obisk je bil organiziran v sklopu projekta »Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save – Sava TIES«. Cilj projekta Sava TIES je najti učinkovite rešitve za odstranjevanje in omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlin v porečju Save, zato verjamemo, da bodo izkušnje kolegov iz Madžarske in nova spoznanja, ki smo jih tam pridobili, pripomogla k varstvu naše narave in zdravju okolja.

 Nazaj