ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – Jesen je in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst je v polnem zamahu!

Objavljeno 02.10.2019 » Aktualne novice

Invazivne tujerodne vrste so ena večjih groženj biotski pestrosti na svetu in povzročajo ogromne okoljske, gospodarske in zdravstvene probleme. Zato se projekt Sava TIES, katerega partner je tudi JZ Krajinski park Ljubljansko barje, osredotoča na iskanje učinkovitih metod odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst v porečju Save.

V sklopu projekta preizkušamo učinkovitost in primerjamo stroške različnih metod odstranjevanja najinvazivnejših rastlinskih vrst v regiji. Pilotna območja se nahajajo v sedmih zavarovanih območjih štirih držav: Krajinskem parku Ljubljansko barje (Slovenija), Odranskem polju (Hrvaška), Naravnem parku Lonjsko polje (Hrvaška), Narodnem parku Una (Bosna in Hercegovina), Tišini (Bosna in Hercegovina), Naravnem rezervatu Zasavica (Srbija) in Naravnem rezervatu Obedska Bara (Srbija).

V avgustu in septembru 2019 so zaposleni iz Pokrajinskega zavoda za varstvo narave Vojvodine skupaj z upravljalci območji obiskali pilotna območja, da bi si ogledali napredek pri odstranjevanju in monitoringu pilotnih le-teh.

Na podlagi ključnega lokalnega znanje o vrstah, ki predstavljajo največjo ekološko in ekonomsko grožnjo na zavarovanih območjih, so upravljalci območji označili vzorčne kvadrate, na katerih bomo spremljali uspešnost odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. 

Nekateri projektni partnerji so že začeli z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst. Na Ljubljanskem barju smo že odstranjevali žlezavo nedotiko (Impatiens glandulifera), v Narodnem parku Una so začeli z odstranjevanjem češkega dresnika (Reynoutria x bohemica), navadno amorfo so označili in jo bodo odstranjevali na Odranskem polju, Lonjskem polju, Obedski bari in Tišini, v naravnem rezervatu Zasavica pa so že odstranjevali sirsko svilnico (Asclepias syriaca).

Invazivne vrste lahko porazimo le z dobro usmerjenimi in odločnimi napori. Zato je edina pot za njihovo dolgoročno odstranitev sodelovanje in izmenjava praktičnih izkušenj med projektnimi partnerji.

 

  

  

  

 Nazaj