ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – Invazivne tujerodne vrste ogrožajo naravo območja Tišine v Bosni in Hercegovini

Objavljeno 02.04.2019 » Aktualne novice

V okviru projekta Sava TIES, ki se ukvarja z iskanjem učinkovitih načinov upravljanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami, bodo naši projektni partnerji iz Okoljskega centra iz Bosne in Hercegovine delovali na območju ribnika Tišina, ki je eno zadnjih takih morišč v Bosni in Hercegovini in je bilo že leta 1985 proglašeno za naravno redkost.
Terenski obisk Tišine je organiziral Okoljski center v okviru projekta »Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save - Sava TIES« z namenom, da preverijo prisotnost invazivnih rastlinskih vrst na območju, saj so te danes ena glavnih groženj naravnim ekosistemom. Obiska so se udeležili tudi madžarski in srbski strokovnjaki s katerimi so prišli do zaključka, da so invazivne tujerodne rastline nedvomno razširjene na območju in da morajo biti nemudoma izvedeni ustrezni ukrepi za rešitev tega problema.
Zaradi prisotnosti številnih vrst ter habitatnih tipov, ki so ogroženi na evropskem nivoju in zaščiteni z mednarodnimi konvencijami so bili ribnik Tišina ter habitat, ki ga obdajajo, in se nahajajo ob reki Savi,  predlagan za umestitev med Natura 2000 območja. Čeprav se območje, ki je predlagano za potencialno zaščito nahaja v obeh entitetah, je pravni postopek za zaščito uradno sprožila le Republika Srbska. V zadnjih letih je bilo opravljenega veliko dela za Študijo za določitev zavarovanega območja na podlagi katere je priporočeno zavarovanje celotnega habitata.
Invazivne tujerodne vrste so naraščajoča grožnja za ekosisteme, povsod po svetu pa povzročajo tudi ekonomske probleme. Negativno vplivajo na biotsko pestrost, zdravje ljudi ter povzročajo ekonomske škodo.  Z njihovo prisotnostjo je moteno naravno ravnovesje v ekosistemih, kar je razlog, da avtohtonim vrstam vse večkrat grozi izumrtje.
»V Bosni in Hercegovini je zelo malo ali nič pozornosti namenjene problematiki invazivnih tujerodnih vrst, zaradi česar njihov vpliv na avtohtone vrste in ekosisteme ni dobro poznan. Z izjemno nizkim zavedanjem javnosti o tej problematiki še vedno nimamo strategije za boj proti invazivnim tujerodnim vrstam v Bosni in Hercegovini.« je razložila Iva Miljević. To je tudi razlog, da se je Okoljski center pridružil projektu in se lotil raziskav in popisa združbe rastlin, ki naseljujejo območje Tišine.
»Skozi to raziskavo bi radi dobili podrobnejše informacije o vegetaciji tega področja in prisotnosti invazivnih tujerodnih rastlin ter njihovi razširjenosti. V nadaljevanju projekta se bomo spopadli z njihovim odstranjevanjem, oblikovali pa bomo tudi priporočila za nadaljnje upravljanje območja. Te aktivnosti, kot tudi ustrezen monitoring, bodo zagotovili vpogled v problematiko invazivnih tujerodnih rastlin in vzpostavitev praks, ki bodo zagotovile preživetje tega občutljivega ekosistema v prihodnosti hkrati pa zmanjšale negativen vpliv invazivnih tujerodnih vrst.« so povedali na Okoljskem centru.

 Nazaj