ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – dogodki ter aktivnosti projektnih partnerjev

Objavljeno 14.08.2019 » Aktualne novice

Tekom poletja potekajo številne aktivnosti v okviru projekta Sava TIES, ki jih skupaj s partnerji na projektu izvajamo v 4 državah porečja Save. Poleg pilotnih aktivnosti odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst pa je velik poudarek tudi na ozaveščanju javnosti ter sodelovanju z deležniki.


V zadnjem času je v Srbiji, v Naravnem rezervatu Zasavica, potekala delavnica z deležniki. Na njej so udeleženci iz vrst lokalnih oblasti, nevladnih organizacij, Oddelka za biologijo in ekologijo Fakultete za naravoslovje v Novem Sadu,  Pokrajinskega zavoda za varstvo narave in Javnega podjetja »Vode Vojvodine« razpravljali o glavnih težavah povezanih z invazivnimi tujerodnimi vrstami v porečju Save ter v Naravnem rezervatu Zasavica. Delili so svoje dosedanje izkušnje z upravljanjem z invazivnimi tujerodnimi vrstami in predstavili ideje za ukrepe ter projekte s poudarkom na različnih vidikih upravljanja z invazivnimi vrstami, ki bi jih lahko razvil in izvajali na lokalnem nivoju v porečja Save.  Vsi udeleženci delavnice so izrazili pripravljenost, da postanejo del Odbora deležnikov v okviru projekta Sava TIES in s tem združijo prizadevanja za iskanje učinkovitih rešitev za upravljanje z invazivnimi vrstami.


V Bosni in Hercegovini so partnerji, ki delujejo na območju Tišine v prostorih Centra za kulturo Šamac 23. julija organizirali predstavitev, na kateri je imela zainteresirana javnost priložnost, da izve več o pomenu območja, ki bo v kratkem uradno zaščiteno, aktivnostih, ki se glede tega izvajajo in kakšni so načrti za prihodnost. Predstavitev so pripravile organizacije in institucije, ki že dolgo prepoznavajo pomen ohranjanja in varovanja Tišine. Po predstavitvi v Centru so imeli prisotni priložnost za neformalen pogovor z vsemi predstavniki organizacij. Aktivnost poimenovana “Glas Tišine se daleč sliši” je bila organizirana kot del tradicionalnega dogodka “Šamačko poletje”.
Pretekli vikend pa so naši partnerji projekt Sava TIES in problematiko invazivnih tujerodnih vrst predstavljali na kar dveh dogodkih.


Na Hrvaškem, v Donji Zdenčini, je potekal lokalni dogodek imenovan “Kosci za kosce”. Njegov namen je promocija tradicionalne košnje vlažnih travnikov in ozaveščanje o pomenu ohranjanja  skrivnostne ogrožene ptice  - kosca (Crex crex). Njegovo preživetje je odvisno od obstoja zanj primernih habitatov. Problematika invazivnih tujerodnih rastlin je s tem močno povezana, saj te agresivne vrste lahko prerastejo koščeve habitate, ki nato zanj niso več primerni. Aktivnosti #Sava TIES so bile predstavljene obiskovalcem kot možna rešitev za ohranjanje habitatov s spodbujanjem lokalne tradicije in kulture.


Istočasno je v Bosni in Hercegovini, v občini Mrkonjić grad potekal Pecka Outdoor Festival. Obiskovalcem so bile iz prve roke predstavljene aktivnosti Centra za okolje, ki potekajo na Tišini iz prve roke. Festival združuje entuziaste, ljubitelje narave in športnike, pa tudi razstavljalce lokalnih izdelkov in domačine. Festival je organiziralo Društvo za trajnostni razvoj “Greenways”.Nazaj