ljubljansko barje
SLO ENG  

SAVA TIES – aktivnosti v Naravnem parku Lonjsko polje

Objavljeno 19.06.2019 » Aktualne novice

V okviru projekta “Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save” – Sava TIES Krajinski park Ljubljansko barje sodeluje z upravljalci zaščitenih območji vzdolž porečja Save.
Na območju Naravnega parka Lonjsko polje so v sklopu projekta Sava TIES organizirali srečanje z lovci, ki delujejo na območju Lonjskega polja ter srečanje z deležniki v Repušnici, povabljeni pa so bili tudi, da predstavijo projekt ter problematiko invazivnih tujerodnih vrst na lokalni Tehniški šoli Kutina.
Sestanka z lovci so se udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za varstvo okolja in energetiko, predstavniki Hrvaške lovske zveze, Lovskega društva Sisak-Moslavina, Fakultete za gozdarstvo iz Zagreba ter nosilci lovskih pravic na območju Naravnega parka Lonjsko polje in predstavniki Javne ustanove Lonsjsk Polje. V sklopu sestanka je bilo organizirano predavanje na temo afriške prašičje kuge ter razprava o preventivnih ukrepih za preprečitev njenega razširjanja. Drugi del srečanja se je nanašal na lov na območju Naravnega parka Lonjsko polje, ki je tudi v ekološkem omrežju Natura 2000 in projektu Sava TIES.
Srečanje deležnikov v Repušnici je bilo namenjeno dogovoru o skupni rabi skupnega pašnika Repušnica na območju Naravnega parka Lonjsko polje. Potekalo je 31. maja v Centru za obiskovalce Repušnica na Hrvaškem. Udeležili so se ga predstavniki mesta Kutina, predstavnik skupnega pašnika Repušničko polje, predstavniki lovcev, Hrvatških gozdov (Gozdarstvo Kutina), Hrvaških voda ter državni inšpektor za zaščito narave ter predstavniki Javne ustanove Naravni park Lonjsko polje. Cilj srečanja je bil zaznati probleme, ki nastajajo na tem območju na področju skupne paše ter izboljšati sodelovanje med deležniki.
Ob mednarodnem dnevu biotske pestrosti in dnevu varstva narave v Republiki Hrvaški (22. maj 2019) je Tehniška šola Kotina povabila Javno ustanovo Naravni park Lonjsko polje, da jim predstavi vpliv invazivnih tujerodnih vrst na biotsko pestrost. Predavanja, ki je potekalo v šolski knjižnici, sta se udeležila dva razreda dijakov. Tekom ene šolske ure so dijakom predstavili Naravni park Lonjsko polje, pomen biodiverzitete in problematiko invazivnih tujerodnih vrst na območju Lonjskega polja. Poseben poudarek je bil na projektu Sava TIES in ohranjanju habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save.

 

Foto: Valentina Masten

 

 Nazaj