ljubljansko barje
SLO ENG  

Sava TIES – Aktivnosti na projektu, ki jih izvajajo naši partnerji

Objavljeno 02.07.2019 » Aktualne novice

Naši partnerji na projektu »Ohranjanje habitatov s transnacionalnim upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja Save« - Sava TIES so bili v zadnjih nekaj mesecih zelo aktivni ter so sodelovali na številnih zunanjih dogodkih in organizirali dogodke, namen katerih je bil dvigniti ozaveščenost o problematiki invazivnih tujerodnih vrst predvsem med mladimi.

Organizacija Vojvodinašume je za zaključno konferenco projekta DANUBEparksCONNECTED, ki je potekala 12. junija 2019 v Novem Sadu (Srbija) pripravila predstavitev  »Sava TIES, pregled projekta«. Dogodek je združil več kot sto udeležencev, ne le partnerjev projekta DANUBEparksCONNECTED temveč tudi iz številnih organizacij, iz Srbije, ki delujejo na tem področju. Projekta Sava TIES in   DANUBEparksCONNECTED sta si v marsičem sorodna, saj so glavni cilji obeh projektov povezovanje zaščitenih območjih vzdolž rek – Donave in Save v okviru mrež zavarovanih območji Danubeparks in SavaParks, razvoj skupnih projektov in zaščita in izboljšanje koridorjev med habitati vzdolž teh dveh rek. Glavna razlika med projektoma je geografska regija v kateri potekata. DANUBEparksCONNECTED je potekal na območju ob Donavi medtem ko je projekt Sava TIES osredotočen na območje reke Save in njeno porečje. Projekt DANUBEparksCONNECTED je povezal zavarovana območja devetih držav ob Donavi in sprožil kampanjo za koridor habitatov ob reki Donavi, kar bi dosegli z izvajanjem dobrih praks in zelene infrastrukture. To je gonilna sila pri razvoju Vodilnih načel koridorja za Donavo, ki zbirajo izkušnje iz projektov in opredeljujejo nadaljnje ukrepe. Rezultat je krovni vodnik za prihodnje dejavnosti v zvezi z ekološko povezljivostjo vzdolž Donave.
Ekipa projekta Sava TIES je sodelovala tudi na zaključni konferenci Mura-Drava-Donava copMDD Interreg projekt, ki je potekala 28. junija 2019 v Bad Radkersburg (Avstrija). Udeleženci so imeli priložnost, da se seznanijo z dosežki, rezultati in izkušnjami projekta. Ob koncu konference so organizacije, ki  upravljajo območja iz TBR MDD in coop MDD projektnega partnerstva podpisale Sporazum o sodelovanju za prihodnje delo na 5-državnem biosfernem rezervatu. Po konferenci so bili udeleženci povabljeni na ulični festival “Flanieren & Radieren”, kjer se je praznovanje uspešnega zaključka projekta ter osupljivih rek nadaljevalo.

 

   


V naravnem rezervatu Zasavica ter v naravnem rezervatu Obedska bara so naši projektni partnerji iz Srbije organizirali več ozaveščevalnih dogodkov za mlade.
Na Zasavici so učenci osnovne šole “Dobrosav Radosavljević Narod” iz Mačvanske Mitrovice (Srbija) sodelovali na delavnicah o invazivnih tujerodnih vrstah, ki so potekale v okviru projekta Sava TIES. Delavnice so bile organizirane ob Dnevu Zemlje (22. maj) in Dnevu reke Save (1. junij), učenci pa so imeli na njih priložnost spoznati probleme povezane z invazivnimi tujerodnimi vrstami in škodo, ki jo le te povzročajo naravi in ljudem. Na Dan reke Save so obiskali tudi Zasavico in na terenu opazovali tujerodne vrste, ki se tam pojavljajo ter njihov vpliv na naravni ekosistem. Učenci so se tudi poučili o ukrepih, ki jih upravljalci izvajajo, da bi invazivne tujerodne vrste odstranili. Predstavljen pa jim je bil tudi pomen reke Save, njene naravne vrednote in grožnje, ki jim je izpostavljena.
Tekom aprila in maja je v naravnem rezervatu Obedska bara v okviru projekta Sava TIES potekalo več delavnic in terenskih obiskov, ki so se jih udeležili učenci in študenti, njihov glavni namen  pa je bil dvigniti ozaveščenost o pomenu boju ter upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami.
Študenti Univerze Singidumum in Gozdarske fakultete iz Beograda so aprila in maja obiskalo Obedsko baro, kjer so se spoznali z glavnimi naravnimi in ekološkimi vrednotami rezervata in temo upravljanja z invazivnimi vrstami. Študentje so obiskali več lokacij, kjer so bili v zadnjih letih izvedeni aktivni ukrepi za odstranitev invazivnih vrst in ohranjanja odprtega vodnega habitata. Obiskali so tudi pilotno območje projekta Sava TIES - sotočje Revenice.
V duhu praznovanja Dneva reke Save in Mednarodnega dneva okolja so Vojvodinašume, Kmetijska fakulteta Univerze v Novem Sadu in WWF v info centru Obedska bara organizirali skupne aktivnosti ter izobraževalne delavnice za učence osnovne šole iz Ašnje in Sremske Mitrovice. Učenci od 1. do 6. razreda so se skozi različne kreativne igre ter s pomočjo praktičnih izobraževalnih orodij  spoznali z invazivnimi tujerodnimi vrstami.  Skozi igro in manj teoretični pristop, so jim bili predstavljeni tudi principi upravljanja z invazivnimi vrstami.

   

 Nazaj