ljubljansko barje
SLO ENG  

Poročilo z 2. delavnice WETNET

Objavljeno 24.02.2019 » Aktualne novice

23. januarja 2019 smo na občini Ig organizirali drugo delavnico z deležniki v okviru projekta WETNET - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč, ki poteka v okviru progama Interreg Mediteran in je financiran s strani Evropskega regionalnega sklada. Delavnice, ki smo jo organizirali Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU kot partner ter Krajinski park Ljubljansko barje kot pridruženi partner v projektu, se je udeležilo 27 deležnikov različnih sektorjev. Udeležili so se je različni deležniki: strokovnjaki, predstavniki ministerstev, lastniki zemljišč, kmetovalci, predstavniki nevladnih organizacij, znanstvenih ustanov in drugi.

Druga delavnica je potekala s pomočjo tehnike »svetovna kavarna«, kjer smo oblikovali štiri omizja z udeleženci, ki prihajajo z različnih področij. Vsako omizje je obravnavalo svojo tematiko, in sicer kmetijstvo, vodarstvo, naravo in turizem, pri čemer je vsak udeleženec sodeloval pri vseh štirih tematikah. Pri vsakem omizju, ki ga je vodil strokovnjak s področja preučevane tematike, so udeleženci obravnavali najbolj pereče probleme, s katerimi se soočajo na pilotnem območju pri posamezni tematiki, pozvani so bili k iskanju možnih rešitev problematike in na koncu izpostavitvi morebitnih ovir, ki preprečujejo udejanjanje možnih rešitev.

Za najbolj pereče probleme so se izkazali neurejenost odvodnih jarkov, nenadzorovano zaraščanje pokrajine, odsotnost conacije območja, nenadzorovan obisk, neučinkovit nadzor posegov v območje ter neučinkovite politike. Kot najbolj potrebne rešitve so bili izpostavljeni ustrezno upravljanje z jarki, ustrezna conacija zemljišč, usmerjanjem obiska, ustrezne učinkovite politike in izboljšanje nadzora ter ozaveščanje deležnikov. Največja izziva sta po mnenju udeležencev delavnice marsikdaj nasprotujoča si zakonodaja in zagotovitev ustreznega nadzora.

Po koncu prvega dela delavnice so sledile predstavitve ugotovitev po tematikah ter izhodišča za nadaljnje iskanje idej o sožitju in delovanju deležnikov na pilotnem območju. Na sporedu bosta še dve delavnici, pri čemer bodo na naslednji, ki bo marca 2019, soočeni rezultati strokovnih študij in prvih dveh delavnic deležnikov projekta WETNET ter skupno oblikovanje sprejemljivih scenarijev za različne deležnike.

Katarina Polajnar Horvat, Daniela Ribeiro, Aleš Smrekar


Za več informacij kontaktirajte:
Aleš Smrekar, e-mail: ales.smrekar@zrc-sazu.siNazaj