ljubljansko barje
SLO ENG  

Označevalni tabli pri Jezeru pri Podpeči in v Močilniku

Objavljeno 17.01.2019 » Aktualne novice

Obiskovalci Jezera pri Podpeči in Močilnika so lahko v preteklih tednih opazili dve novi označevalni tabli, s katerimi smo označili oba naravna spomenika, z njima pa tudi opozorili obiskovalce, da na obeh območjih veljajo varstveni režimi v ožjih zavarovanih območjih, ki so zapisani v Uredbi o Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Močilnik
Eden izmed najbolj znanih izvirov reke Ljubljanice leži na koncu zatrepne doline, imenovane Močilnik, kjer pridejo na dan vode, ki ponikajo na Planinskem in Logaškem polju. Pod prepadnimi stenami, imenovanimi Hudičeve skale, izvira Veliki Močilnik, kjer vre voda na dan v treh izvirih. Glavni izvir je v kotu zatrepa, drugi ob desnem bregu pod kapelico sv. Antona Puščavnika, tretji pa je nekako na sredi med njima.

Voda Malega Močilnika vre iz grušča, ki prekriva podzemne vodne rove pod Drčo. Skupni tok Malega in Velikega Močilnika se imenuje Mala Ljubljanica in se po nekaj več kot kilometru izliva v Veliko Ljubljanico.

Jezero pri Podpeči
Ob južnem robu Ljubljanskega barja se pri naselju Jezero v široki kotanji, imenovani Zajezero, nahaja kraško jezero s skoraj pravilno okroglo obliko. Daljši premer jezera meri okoli 135 m, krajši pa okoli 120 m. Napaja ga Mlinski potok, v katerega se steka voda iz kraških izvirov. Gladina jezera zelo malo koleba, zamočvirjena ravnica je poplavljena le ob visokih vodah. Odtok je podzemni, voda pa pride na plano v okoli 300 m oddaljenih izvirih Hruškega potoka. Jezeru so namerili globino kar 51 m in velja za naše najgloblje jezero.

 

Foto: obe Barbara VidmarNazaj