ljubljansko barje
SLO ENG  

Netopirji in koronavirusi

Objavljeno 29.04.2020 » Aktualne novice

V Sloveniji živi 30 vrst netopirjev, v Evropi več kot 40, v Krajinskem parku Ljubljansko barje so strokovnjaki našteli kar 20 vrst. Vse vrste so v Sloveniji zavarovane, med njimi je 10 vrst, ki so tudi del evropskega omrežja območij Natura 2000, kjer je posebna pozornost namenjena ohranjanju njihovih habitatov. Življenjsko okolje nekaterih naših vrst netopirjev je pogosto povezano tudi z bivanjskim okoljem človeka – sobivanje je zato tu bolj izrazito.

Netopirji, edini leteči sesalci na Zemlji, so le ena od izmed številnih živalskih skupin, pri katerih so raziskovalci zabeležili pojav koronavirusov. Netopirji imajo pomembno vlogo v naravi in s tem tudi v življenju ljudi ter so podobno kot ostale živali in ljudje vajeni živeti z različnimi koronavirusi, vendar jih po dosedanjih raziskavah niso neposredno prenesli na ljudi.

Strokovnjaki Centra za kartografijo favne in flore, Ministrstva za okolje in prostor in Zavoda Štirna so v okviru LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 pripravili podrobno pojasnilo o tem, ali so netopirji gostitelji oziroma prenašalci virusa SARS-CoV-2. Preberete ga lahko na tej povezavi.

Gradivo je bilo pripravljeno na osnovi znanih informacij dne 24. marca 2020. V kolikor se bodo informacije spreminjale, vas bomo o tem v čim krajšem času obvestili.Nazaj