ljubljansko barje
SLO ENG  

Namera za sklenitev pogodbe o skrbništvu za zemljišča v Krajinskem parku Ljubljansko barje

Objavljeno 16.02.2021 » Aktualne novice

Na podlagi 48. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, objavlja:


- Namero za sklenitev pogodbe o skrbništvu št. 356-003/2021.


Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje oddaja v brezplačno skrbništvo zemljišča v upravljanju javnega zavoda. S skrbnikom bo sklenjena skrbniška pogodba.


Zemljišča so namenjena uresničevanju varstvenih ciljev projekta »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja« (PoLJUBA), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Zainteresirane vabimo k oddaji prijave za skrbništvo. Prijava je možna na priloženem obrazcu. Rok za prijavo je 23. 2. 2021 do 15.00. Pogoji za prijavo in naloge skrbništva so navedeni v nameri.

 

Namera št. 356-003/2021

Obrazec za prijavo

Grafični prikaz lege ponujenih delov zemljišč parc. št. 647, 648, 649, vsa k.o. 1700 Ig

 Nazaj