ljubljansko barje
SLO ENG  

Komarji in Ljubljansko barje

Objavljeno 02.07.2020 » Aktualne novice

Velika številčnost komarjev v letošnjem letu je posledica mile zime ter deževnega maja in junija. Komarji namreč prezimijo kot jajčeca, iz njih pa se spomladi, ob ugodnih temperaturah, izležejo ličinke. Nova generacija komarjev se pojavlja na tri tedne, v ugodnih razmerah tudi na 12 dni. Taka številčnost je torej posledica naravnega procesa razmnoževalnega cikla komarja.

Ljubljansko barje je kot mokrišče s številnimi odvodnimi kanali in vodotoki primeren življenjski prostor za avtohtone vrste komarjev, kamor sodi tudi navadni komar.

Na Ljubljanskem barju pa se pojavlja tudi tujerodna vrsta tigrasti komar, ki priložnost za svoj razvoj najde v odpadkih in na divjih odlagališčih, ki so še vedno pereč problem Ljubljanskega barja. Tigrasti komar se uspešno razmnoži že v odvrženi pločevinki ali avtomobilski pnevmatiki, v katero se ujame deževnica. Tako se večinoma širijo s pomočjo človeka, saj lahko odrasli osebki tigrastega komarja preletijo le 300-400 m razdaljo.

A tudi te, pri ljudeh prav nič priljubljene žuželke imajo tako kot druge, nam všečne živali, pomembno vlogo v prehranskem spletu. Ličinke filtrirajo vodo in sodelujejo pri razkrajanju organskih snovi, so hrana vodnim živalim, odrasli komarji pa so pomemben vir hrane za druge živali, kot so npr. ptice, netopirji, dvoživke in ribe.

Foto: navadni komar Culex pipiens, avtor fotografije: Tomi TrilarNazaj