ljubljansko barje
SLO ENG  

Celovit seznam vrst Krajinskega parka Ljubljansko barje

Objavljeno 11.05.2020 » Aktualne novice

Ljubljansko barje je zakladnica biodiverzitete, bi lahko na kratko povzeli celovit seznam vrst živih organizmov Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki je nastal v okviru evropskega projekta »Od podatkov o biodiverziteti do odločanja« ali krajše BID-REX. Slovenski partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo, seznam pa je narejen na osnovi podatkovne zbirke Centra za kartografijo favne in flore na dan 18. 6. 2018. Nanj so uvrščene tudi vrste iz podatkovnih zbirk nekaterih drugih javnih organizacij in posameznikov, pri njegovem oblikovanju pa je sodelovalo 39 strokovnjakov iz več kot desetih različnih slovenskih raziskovalnih ali izobraževalnih ustanov.

Seznam vključuje vrste, ki stalno naseljujejo Barje, vrste, ki se tam občasno pojavljajo, pa tudi tujerodne in izumrle vrste. Seznam ni dokončen in se bo sproti dopolnjeval, vključuje pa tudi podatke o vrstah izven meja parka, in sicer za območje do 50 m izven njega.

Seznam je dostopen na spletni strani bioportal.si.

 

Foto: Barbara VidmarNazaj