ljubljansko barje
SLO ENG  

20. 10. 2018 - Mednarodni dan krajine

Objavljeno 18.10.2018 » Aktualne novice

Ljubljana, 12. 10. 2018 – Svet Evrope je 20. oktober razglasil za Mednarodni dan krajine, ki usmerja pozornost predvsem v spodbujanje šolskih in univerzitetnih programov oziroma predmetov usmerjenih v spoznavanje vrednot krajine ter spoznavanje pomena varstva, upravljanja in načrtovanja krajin (izvajanje 6. člena Evropske konvencije o krajini). Evropska konvencija o krajini je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in o načrtovanju krajin ter o ozaveščanju javnosti o pomenu krajin Krajine so vsakdanji življenjski prostor ljudi, so pomemben del človekovega okolja in kot take zvišujejo kakovost življenja. Krajine, v katerih se prepletajo naravne in kulturne vrednote ter izpričujejo način življenja preteklih rodov, krepijo prepoznavnost prostora in nacionalno identiteto. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva.


Foto: Branko Čeak

Ljubljansko barje ima značilno mozaično krajino, ki jo je skozi stoletja sooblikoval človek. Več kot 5000 km izsuševalnih kanalov in kar za 2 metra znižan teren uvršča Ljubljansko barje na drugo mesto najbolj spremenjenih pokrajin v Sloveniji takoj za Sečoveljskimi solinami. A pokrajina Ljubljanskega barja ima svoje zakonitosti, ki jih človek vse pogosteje pozablja. Visok nivo podzemne vode, velike količine vode, ki priteka na barjansko ravnico in počasna zelena žila Ljubljanica, ki v času velikih in pogostih padavin ne more odvesti vse vode. Še tako koreniti posegi človeka ne bojo spremenili dejstva, da je Ljubljansko barje naravna razlivna površina.

Če se je človek odločil, da živi na območju Barja, je njegova dolžnost, da to območje dobro pozna in se mu ustrezno prilagaja. Na ta način bomo ohranili tudi številne druge ekostistemske storitve tega dragocenega prostora (vir pitne vode, naravna hladilna in čistilna naprava, ohranjanje bogate kulturne dediščine). Kako ohranjena je krajina Ljubljanskega barja, pa nam vsak dan znova pričajo vrste, ki živijo na njem, tako rastlinske kot živalske.

Bomo uspeli ustaviti trend upadanja vrst in pustili mavrici, da zasije v vsej svoji lepoti?Nazaj